Dagwaarnemingen

De WHAM neemt ook dagwaarnemingen aan. Eventuele afwijkingen in een vooraf overeengekomen dagwaarneming geeft de waarnemer door aan de WHAM. Dit kan samen met de kilometerdeclaratie per email of via uw account op de website worden doorgegeven. Deze gegevens dient de WHAM voor de laatste dag van de maand te hebben. Na die tijd is verrekening niet meer mogelijk. Zie hiervoor ook: mededelingen in de handleiding.

De opdrachtgever kan om eenzelfde waarnemend huisarts vragen voor de gehele periode. Tarieven zijn niet meer afhankelijk van het aantal patiënten dat in de praktijk staat ingeschreven. Kilometervergoeding voor woon-werk gaat in vanaf 20 kilometer. Bij grote afstanden, graag van te voren overleg.

Het uurtarief voor 2020 is 76,50 euro per uur voor dagwaarnemingen.

  • Dit tarief is geldig van 1 februari 2020 tot 1 februari 2021
  • Dit tarief wordt door de WHAM aan opdrachtgevers in rekening gebracht
  • Op dit tarief wordt 7% ingehouden voor overheadkosten
  •  Vanaf 2020 werken wij niet meer met vakantietoeslagen voor dagwaarnemingen

 

Bovengenoemde tarieven voor dagwaarnemingen zijn exclusief:

  • Kilometervergoeding woon-werk en visites (€ 0,28 per km)
  • Parkeerkosten
  • Assistentie
  • Apotheek
  • Keuringen
  • Passanten