Betaling waarnemers

Betalingsmoment

De WHAM betaalt in de maand na de gewerkte diensten. Dat kan aan het begin of aan het einde van de maand zijn. We verdelen dit op basis van het alfabet.

De rekeningen aan opdrachtgevers gaan aan het begin van de maand uit. Zodra opdrachtgevers aan hun verplichten hebben voldaan, betalen we een deel van onze waarnemers. Wanneer opdrachtgevers te laat betalen of in gebreke blijven, staat de WHAM garant voor betaling.

Maar we kunnen niet op de eerste dag van de maand iedereen tegelijk betalen. We betalen waarnemers dus steeds in wisselende volgorde, zodat niet altijd dezelfde mensen als eersten en als laatsten krijgen uitbetaald.