Achterwacht

De WHAM bemiddelt een groot aantal achterwachten, zowel voor posten als van individuele huisartsen. Ook hebben we een eigen achterwacht, de "achterwacht WHAM" alleen voor niet verschijnen van een waarnemend huisarts op een dienst van de WHAM.                                                                                          

Algemene spelregels voor de achterwacht (AW):

  • de AW is verplicht direct te vertrekken en binnen een uur aanwezig te zijn;
  • het is een achterwacht niet toegestaan nevenfuncties te vervullen;
  • de AW kan worden opgeroepen bij het niet verschijnen van een huisarts of bij grote drukte;
  • aanvangstijd is het moment van beginnen met werken (inloggen) en eindtijd (het stoppen met werken) dient zo spoedig mogelijk doorgegeven aan de coördinator;
  • bij oproepen van de AW wordt het dan geldende tarief bovenop de achterwachtvergoeding  betaald;
  • er worden geen kilometers woon-werkverkeer vergoed;
  • de achterwacht WHAM wordt alleen verricht door waarnemers die bekend zijn op de meeste huisartsenposten.

Na inzet altijd zo spoedig mogelijk terugkoppeling per e-mail naar contact@wham.nl met daarin de daadwerkelijk gewerkte uren.