Over de WHAM

WHAM is in 1988 opgericht door een groep waarnemend huisartsen die ondersteund door een coördinator/boekhouder diensten verrichtten voor huisartsen in Amsterdam. Door en voor huisartsen, dat was en is nog steeds onze missie.

De organisatie is inmiddels uitgegroeid tot een zelfstandige stichting zonder winstoogmerk met 1300 waarnemers en 1700 opdrachtgevers in Amsterdam en wijde omgeving.

De stichting heeft onder anderen tot doel de belangen van waarnemend huisartsen te behartigen. Dit is uiteraard direct verbonden met de belangen van opdrachtgevers.

  • Wij coördineren voor huisartsen praktijkwaarneming overdag, ANW-diensten en waarnemingen tijdens vakanties en feestdagen;
  • Wij stellen tarieven vast en verzorgen administratie en facturatie van diensten en waarnemingen;
  • Wij vertegenwoordigen waarnemend huisartsen in hun relatie met opdrachtgevers.
  • De WHAM controleert wettelijk vereiste documenten van waarnemend huisartsen;
  • De WHAM biedt waarnemend huisartsen tegen een geringe vergoeding: geaccrediteerde nascholing, symposia en AED-trainingen;
  • Door onze nascholing en AED-trainingen ook voor opdrachtgevers open te stellen, bieden wij beide groepen de gelegenheid elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

De WHAM is door onze grote pool van aangesloten waarnemers meestal in staat uw diensten over te nemen.

U kunt uw aanvraag rechtstreeks via de website, per e-mail of zonodig telefonisch plaatsen. De ontvangst van uw aanvraag wordt direct bevestigd. Na invulling krijgt u bericht welke waarnemer uw dienst  overneemt.

Op een aantal huisartsenposten bestaat een koppeling tussen Intershift en de WHAM-roosters. U kunt daar via Intershift rechtstreeks diensten aan de WHAM aanbieden.

De WHAM heeft een eigen achterwacht. Onze coördinatoren zijn 24 uur per dag bereikbaar voor dringende zaken.

Wij hebben een eigen klachtencommissie voor uw niet-medische klachten. Deze commissie bestaat uit huisartsen en opereert compleet onafhankelijk van de WHAM.