Welkom

De WHAM coördineert waarneming van ANW-diensten, op huisartsenposten, tijdens vakanties en feestdagen maar ook korte of langdurige dagwaarneming.

Waarnemers van de WHAM werken in Amsterdam, Utrecht, Noord en Zuid-Holland.  Wij werken met registreerde huisartsen, in het bezit van wettelijk verplichte documenten.

Waarnemers worden via de door de WHAM maandelijks georganiseerde nascholingen professioneel ondersteund en up to date gehouden.

Wij verzorgen alle administratieve- en financiële afhandeling van diensten en waarnemingen.

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met één van onze coördinatoren.