« Terug naar werkgebieden

Achterwacht

De WHAM bemiddelt een groot aantal achterwachten. Zo leveren wij bijvoorbeeld alle achterwachten in Amsterdam. Tevens bieden wij achterwachtdiensten van individuele huisartsen aan.                                                                                          

Algemene spelregels voor de achterwacht (AW):

 • de AW is verplicht direct in te vallen en binnen een uur aanwezig te zijn;
 • het is een achterwacht niet toegestaan nevenfuncties te vervullen;
 • de AW kan worden opgeroepen bij het niet verschijnen van een huisarts of bij grote drukte;
 • aanvangstijd is het moment van bellen en eindtijd (het stoppen met werken) dient zo spoedig mogelijk doorgegeven aan de coördinator;
 • bij oproepen van de AW wordt het dan geldende tarief bovenop de achterwachtvergoeding  betaald;
 • er worden geen kilometers woon-werkverkeer vergoed;
 • de achterwacht WHAM wordt alleen verricht door waarnemers die bekend zijn op de meeste huisartsenposten.

Uitzondering: voor de achterwacht  Alkmaar geldt als aanvangstijd het begin van de werktijd.

Spelregels voor de achterwacht in Amsterdam: 

 • De achterwacht is verplicht gehoor te geven aan het verzoek tot inzet;
 • de AW is verplicht binnen 45 minuten na oproep op de opgegeven locatie aanwezig te zijn;
 • Het is de AW niet toegestaan om tijdens zijn AW-uren nevenfuncties te vervullen;
 • de AW heeft geen aansluitende verplichtingen voorafgaand aan de AW-dienst  die hem of haar beletten tijdig aanwezig te zijn;
 • de AW heeft geen aansluitende verplichtingen na afloop van de AW-dienst die hem of haar beletten werkzaamheden af te ronden;
 • de AW loopt door verplichtingen voorafgaand en na de AW-dienst  niet het risico aaneengesloten een dubbele dienst te moeten doen.
 • Bij uitloop van meer dan een uur kan die extra tijd gedeclareerd worden;
 • in geval van een oproep tijdens de dienst (bij drukte) wordt het aantal reël gewerkte uren in rekening gebracht, met een minimum van 2 uur;
 • de opgeroepen AW vertrekt zodra de drukte oplost. Dit in overleg met  aanwezige artsen en de assistent van de huisartsenpost.
 • Als de reguliere achterwacht in geval van‘no show’ is ingezet en aangekomen op de post de oorspronkelijk ingeroosterde arts binnen 2 uur na aanvangstijd verschijnt, wordt er 2 uur en 60 % opslag over die 2 uur in rekening gebracht;
 • twee uur na de start van de dienst heeft de opgeroepen achterwacht het recht om de hele dienst te blijven, maar kan in overleg met de in gebreke blijvende arts anders besluiten.
 • Na inzet altijd zo spoedig mogelijk terugkoppeling per e-mail naar contact@wham.nl met daarin de daadwerkelijk gewerkte uren.