Klachtencommissie

De klachtencommissie van de WHAM behandelt klachten van opdrachtgevers en/of collega's over onze waarnemers. De commissie is uitdrukkelijk niet bedoeld voor medisch inhoudelijke klachten, omdat daarvoor andere procedures zijn en andere instanties benaderd dienen te worden.
Medisch inhoudelijke klachten worden dan ook niet in behandeling genomen.

Samenstelling Klachtencommissie:

Voorzitter
Wim Hartgers, huisarts Amsterdam

Leden
Wim Hartgers, huisarts Amsterdam
Jaap Wynia, huisarts, Amsterdam
 

Klachten kunt u indienen via het klachtenformulier hieronder:

     
     
     
  1.